Přednášky

Seznam přednášek

Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

21. Poslední generace.

Kapitola dvacátá první.  Poslední generace Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Konečná ukázka toho co může evangelium učinit v lidech

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

20. Poslední spor.

Kapitola dvacátá.  Poslední spor  Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač V osmé kapitole knihy Daniel, ve čtrnáctém verši se vyskytuje výrok,

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

19. Sobota.

Kapitola devatenáctá. Sobota. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač  Exodus 20:8–11 8Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. 9Šest dní

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

18. Zákon.

Kapitola osmnáctá.  Zákon. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač  Veškerá bohoslužba ve Svatyni se prováděla na pozadí Božího zákona, který

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

17. Modlitba.

Kapitola sedmnáctá.  Modlitba. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Každá obětovaná oběť byla ve skutečnosti modlitbou k Bohu o pomoc. Mohla

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

16. Svatyně v nebi.

Kapitola šestnáctá  Svatyně v nebi Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Když Bůh přikázal Mojžíšovi, aby Mu vystavěl Svatyni, řekl mu,

Celý článek
Více přednášek pro vás momentálně nemáme.