vítejte na stránce

Tajemství Bible

Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.
2. list Petrův 1:19

Nejnovější přednášky

Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

18. Zákon.

Kapitola osmnáctá.  Zákon. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač  Veškerá bohoslužba ve Svatyni se prováděla na pozadí Božího zákona, který byl uložen v truhle smlouvy ve

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

17. Modlitba.

Kapitola sedmnáctá.  Modlitba. Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Každá obětovaná oběť byla ve skutečnosti modlitbou k Bohu o pomoc. Mohla být jako v případě oběti za

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

16. Svatyně v nebi.

Kapitola šestnáctá  Svatyně v nebi Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač Když Bůh přikázal Mojžíšovi, aby Mu vystavěl Svatyni, řekl mu, aby vše udělal podle vzoru,

Celý článek

Studujte knihu Daniel

Na české poměry unikátní výklad knihy Daniel verš po verši připraven právě pro vás.