vítejte na stránce

Tajemství Bible

Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.
2. list Petrův 1:19

Nejnovější přednášky

Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

024 Pustil jsi Ho dovnitř?

024 Pustil jsi Ho dovnitř? Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:20 Hle, stojím u dveří a tluču; kdo by

Celý článek
Bible_pixabay
Jak může člověk získat věčný život

023 Stojí u tvých dveří a tluče.

023 Stojí u tvých dveří a tluče Pro Tajemství Bible zpracoval tým překladatelů pod vedením Ladislava Hodače.  Zjevení 3:20 Hle, stojím u dveří a tluču;

Celý článek

Studujte knihu Daniel

Na české poměry unikátní výklad knihy Daniel verš po verši připraven právě pro vás.