vítejte na stránce

Tajemství Bible

Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.
2. list Petrův 1:19

Nejnovější přednášky

Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

5. Levité

Kapitola pátá. Levité.  Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač  Bůh vyvolil členy rodu kmene Levitů, aby pomáhali Áronovi a jeho synům v jejich činnosti ve Svatyni.

Celý článek
Chram_2
Služba ve svatyni - M. L. Andreasen

4. Velekněz

Kapitola čtvrtá.  Velekněz.  Pro Tajemství Bible zpracoval Ladislav Hodač  Velekněz zaujímal nejvznešenější místo v Izraeli. Jen on mohl konat bohoslužbu ve velký Den smíření a přistupovat

Celý článek

Studujte knihu Daniel

Na české poměry unikátní výklad knihy Daniel verš po verši připraven právě pro vás.