Příčina zla ve vesmíru a na planetě Zemi z perspektivy Bible