Co říká Ellen G. White o svých knihách

„Kniha Velký spor věků by měla být šířena co nejvíce. Obsahuje příběhy z minulosti, současnosti a budoucnosti. Tím, že popisuje závěrečné události historie této země, nese mocné svědectví ve prospěch pravdy. Velice toužím po tom, abych viděla jak je tato kniha šířena co nejvíce, protože ze všech knih, které jsem kdy napsala, je v knize Velký spor věků dáno poselství varování tomuto světu více výrazněji než v jiných mých knihách.“
Dopis 281, 1905

V knihách Touha věků, Patriarchové a proroci, Velký spor věků a v knihách Daniel a Zjevení jsou vzácné pokyny. Tyto knihy mají zvláštní význam, a mělo by být vynaloženo veškeré úsilí, aby se dostaly k lidem.
Dopis 229, 1903; CM 123

Bylo mi dáno světlo, že knihy Myšlenky o Danielovi a Zjevení, Velký spor věků a Patriarchové a proroci si najdou svoji cestu. Obsahují důležitá poselství, která lidé musí mít. Zvláštní světlo, které Bůh dal svému lidu. Boží andělé připraví v srcích lidí těmto knihám cestu.
CM 123

Výsledky oběhu této knihy [Velký spor věků ] nemají být posuzovány podle toho, jak se nám to nyní jeví. Tím, že je lidé čtou, budou někteří z nich probuzeni, a budou mít odvahu sjednotit se najednou s těmi, kteří zachovávají Boží přikázání. Ale mnohem větší počet těch, kdo ji četl, nezaujme jasný postoj, dokud neuvidí, jak se naplňují události, které jsou v ní předpověděné. Naplnění některých předpovědí bude inspirovat jejich víru, že se i ostatní události naplní. A až bude země osvícena slávou Pána v závěrečné fázi událostí, zaujme mnoho lidí správný postoj k Božím přikázáním jako výsledek toho, co je v této knize napsáno.
Rukopis 31 , 1890 ; CM 128

Bůh mi dal světlo, které je obsahem knih Velký spor věků a Patriarchové a proroci. Tohoto světla bylo zapotřebí, aby probudilo lidi, a oni se připravili na velký Hospodinův den, který je těsně před námi. Tyto knihy obsahují přímou Boží výzvu k lidu. Tak promlouvá k lidem strhujícími slovy, naléhá na ně, aby se připravili na jeho příchod. Světlo, které Bůh dal v těchto knihách, by nemělo být skrýváno.
CM 129

Patriarchové a proroci a Velký spor věků, jsou knihy, které jsou obzvlášť vhodné pro ty, kteří jsou nováčci ve víře. Mohou je pevně ukotvit v pravdě. Je v nich poukázáno na nebezpečí, kterým by se církev měla vyhnout. Ti, kteří se důkladně seznámili s poučeními napsanými v těchto knihách, rozpoznají nebezpečí, která je ohrožují, a budou schopni rozeznat jasnou, přímou cestu, jež je pro ně vyznačena. Budou uchráněni toho, aby vstoupili na podivné cesty.
Letter 229 , 1903 ; CM 129

Sdílejte stránku s přáteli​

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email