vítejte na stránce

Tajemství Bible

Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.
2. list Petrův 1:19

Nejnovější přednášky

Studujte knihu Daniel

Na české poměry unikátní výklad knihy Daniel verš po verši připraven právě pro vás.