1. Jak může člověk získat věčný život – musíš se narodit znovu