Výklad 666 jako VICARIUS FILII DEI příznivě hodnocen BRI při GK CASD

Třísvazková monumentální studie (dvacetiletý výzkum představený na 880 stranách) bratra Edwina de Kocka „The Truth About 666“ – „Pravda o 666 a příběh velkého odpadnutí“ (Edinburg, 2013) dokazující platnost standardního historicistického výkladu čísla 666 jako odkazu na papežský titul VICARIUS FILII DEI se dočkala příznivého hodnocení od recenzenta Gerharda Pfandla, který je zástupce ředitele Instutitu biblického bádání (BRI) při Generální konferenci CASD. Příznivé hodnocení se nedávno objevilo v známém časopise „Adventist Rewiew“.

Studie „Pravda o 666 a příběh velkého odpadnutí“ je vůbec nejkomlexnějším dílem na proroctví a historii vyprodukovaným v CASD. Bratr Edwin de Kock např. dohledal mnohé původní prameny a nabízí seznam okolo 100 nekatolických (převážně protestantských) autorů, kteří s tímto výkladem přišli dříve, než jej později v roce 1865 předložil průkopník Církve adventistů sedmého dne Uriáš Smith. Také velmi mnoho katolických spisovatelů přineslo svědectví o tom, že papežové byli po více než tisíc let nazýváni – VICARIUS FILLI DEI, tedy zástupce Syna Božího, a to nejen v latině, ale rovněž i v ostatních významných jazycích západní Evropy.

Mezi nové objevy patří mimo jiné fakt, že tři kmeny vyhlazené papežstvím (Herulové, Vandalové, a Ostrogóti) nevyznávaly arianismus, ale většina lidí z těchto kmenů patřila mezi staré světitele soboty, kteří stáli v cestě papežské nadřazenosti – proto museli být odstraněni.

Ve třetím svazku tato kniha pojednává o problémech vytvořených některými učenci v CASD, kteří začali tvrdit, že 666 se nevztahuje na papeže, ale že je pouhým odkazem na lidskou hříšnost a nedokonalost, jak se vyskytlo v Úkolech sobotní školy 7. a 8. června 2002.

Jedna z knih pojednávající o tomto tématu je od Jerry A. Stevense. Má 95 stránek, doporučuje ji professor William Shea M.D., PH.D a Dr. P. Gerhard Damsteegt. Koupit ji je možné např. ZDE

vfd

 

 

O autorovi