Přehled knihy Zjevení

Pokud studujeme prorocké knihy jenom proto, abychom uspokojili svoji zvědavost nebo poznali budoucnost, tak to stejně k ničemu není. Farizeové v dobách Ježíšových byli pilnými studenty písma, a přesto ukřižovali Božího Syna.   Ježíš o nich říká –   Matouš 23 : ...
Číst více →

Poselství tří andělů – úvod

Zamyšlení nad poselstvím tří andělů ze Zjevení 14 : 6 – 12 Ellen White napsala ve Svědectví církvi 9 svazek, str.19: „Adventisté sedmého dne jsou ve zvláštním smyslu ustanoveni za strážné a nositele světla tomuto světu. Jim je svěřena výstraha pro hynoucí svět. Jim zář...
Číst více →

Poselství prvního anděla

„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi,...
Číst více →

Poselství druhého anděla

Zjevení 14,8 : Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ •    Po prvním andělu, který vyzývá všechny lidi, aby uctívali pravého Boha, následuje anděl druhý. Muži a ženy všech národů jsou...
Číst více →

Poselství třetího anděla

Varovné poselství třetího anděla je zaměřeno na ty, kteří odmítli poselství prvního anděla. Odmítli uctívat Boha Stvořitele a rozhodli se uctívat raději šelmu a tím obdrželi její pečeť na svá čela a ruku. Zjevení 14: 9- 11: „Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo...
Číst více →