Princip Den za rok

Princip Den za rok Gerhard Pfandl Až do devatenáctého století většina studentů apokalyptických knih Daniel a Zjevení, používala historicistickou metodu interpretace časových proroctví v těchto knihách. Jeden z hlavních pilířů historicistické metody je princip rok za den, kte...
Číst více →

Výklad 666 jako VICARIUS FILII DEI příznivě hodnocen BRI při GK CASD

Třísvazková monumentální studie (dvacetiletý výzkum představený na 880 stranách) bratra Edwina de Kocka „The Truth About 666“ – „Pravda o 666 a příběh velkého odpadnutí“ (Edinburg, 2013) dokazující platnost standardního historicistického výkla...
Číst více →