Stav Církve adventistů sedmého dne

Posted on 23. 4. 2014, Přednášející: Ted Wilson

Značné znepokojení předsedy GK Teda Wilsona nad stavem kazatelů a členů CASD.

Toto video bylo vydáno pozdě odpoledne ve čtvrtek 14. listopadu 2013. Ted Wilson, prezident GK CASD, v něm hodnotí stav církve. Vyhlášení tohoto poselství přímo celé církvi je neobvyklé.
Bratr Wilson vypráví o silném působení Ducha Svatého na církev po celém světě, ale také mimo jiné sdílí a rozvádí čtyři zvláštní obavy, které mu leží na srdci:

• ztráta identity CASD u řady pastorů a členů – přijímají rozbředlé evangelikální poselství jiných církví místo adventního, ztratili důvěru v prorocké poslání CASD včetně výkladů proroctví na dobu konce, přijali chybnou historicko-kritickou metodu studia bible ap.

• „Rostoucí příliv světskosti“ v mnoha sborech vzhledem k muzice, oblekání, zachovávání soboty, stravování, zábavě

• „Nebezpečí nejednotnosti“ – některé segmenty církve svévolně ignorují postupy dohodnuté na zasedání GK

• duchovní apatie a nedostatek zapojení