Malý roh a Islám v 7. kapitole knihy Daniel

Malý roh a Islám v Dan 7. Kapitole P. Gerard Damsteegt Church History Department, S. D. A. Theological Seminary, Andrews University Author, Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission. Od doby islamistického teroristického útoku na světové obchodní centrum v New...
Číst více →

Daniel 2

Úvod Existuje nějaká kniha, která obsahuje spolehlivá a časem ověřená proroctví? Ano, jedna taková kniha existuje. Je to Bible. Obsahuje stovky proroctví. Ale pokud existují spolehlivá proroctví, někdo musí být jejich autorem? Někdo, kdo zná dějiny světa od jejich počátku do...
Číst více →

Proč trpí nevinní lidé, když Bůh je láska

Pro pozorovatele z vesmíru se planeta Země jeví jako úžasně krásná, modrá, zářící kulička, která jakoby proplouvala oceánem vesmíru. Pro nás, kteří na této planetě žijeme, je to ale planeta plná kontrastů. Vidíme sytě zelené louky plné nádherných květin, ale i vyprahlou neúrodnou...
Číst více →

Poselství třetího anděla

Varovné poselství třetího anděla je zaměřeno na ty, kteří odmítli poselství prvního anděla. Odmítli uctívat Boha Stvořitele a rozhodli se uctívat raději šelmu a tím obdrželi její pečeť na svá čela a ruku. Zjevení 14: 9- 11: „Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo...
Číst více →

Poselství druhého anděla

Zjevení 14,8 : Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ •    Po prvním andělu, který vyzývá všechny lidi, aby uctívali pravého Boha, následuje anděl druhý. Muži a ženy všech národů jsou...
Číst více →

Poselství prvního anděla

„Tu jsem viděl jiného anděla, jak letí středem nebeské klenby, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: „Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi,...
Číst více →

Poselství tří andělů – úvod

Zamyšlení nad poselstvím tří andělů ze Zjevení 14 : 6 – 12 Ellen White napsala ve Svědectví církvi 9 svazek, str.19: „Adventisté sedmého dne jsou ve zvláštním smyslu ustanoveni za strážné a nositele světla tomuto světu. Jim je svěřena výstraha pro hynoucí svět. Jim zář...
Číst více →

Přehled knihy Zjevení

Pokud studujeme prorocké knihy jenom proto, abychom uspokojili svoji zvědavost nebo poznali budoucnost, tak to stejně k ničemu není. Farizeové v dobách Ježíšových byli pilnými studenty písma, a přesto ukřižovali Božího Syna.   Ježíš o nich říká –   Matouš 23 : ...
Číst více →