Výklad 666 jako VICARIUS FILII DEI příznivě hodnocen BRI při GK CASD

Třísvazková monumentální studie (dvacetiletý výzkum představený na 880 stranách) bratra Edwina de Kocka „The Truth About 666“ – „Pravda o 666 a příběh velkého odpadnutí“ (Edinburg, 2013) dokazující platnost standardního historicistického výkla...
Číst více →

Daniel – vzor pro poslední generaci

Daniel sice nebyl Ježíšem, je ale rozhodně jednou z nejpozoruhodnějších postav starého zákona. Mít jeho charakterové vlastnosti bude nutné pro generaci, která prožije události těsně před druhým příchodem Ježíše Krista. Je jedním ze třech mužů, kteří se používají pro ilustrac...
Číst více →