Poselství druhého anděla

Zjevení 14,8 : Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylón, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu.“ •    Po prvním andělu, který vyzývá všechny lidi, aby uctívali pravého Boha, následuje anděl druhý. Muži a ženy všech národů jsou...
Číst více →