Poselství tří andělů – úvod

Zamyšlení nad poselstvím tří andělů ze Zjevení 14 : 6 – 12 Ellen White napsala ve Svědectví církvi 9 svazek, str.19: „Adventisté sedmého dne jsou ve zvláštním smyslu ustanoveni za strážné a nositele světla tomuto světu. Jim je svěřena výstraha pro hynoucí svět. Jim zář...
Číst více →